verslag tentoonstelling Marcel Reynaert van 3 tot 5 november in Speltinckx.2023

Naar aanleiding van mijn verjaardag (80 jaar) en 20 jaar lesgevend op vier verschillende locaties na mijn pensionering als griffier in het Hof van Beroep te Gent hierna een retrospectieve van die 2O jaar showende 79 aquarellen met als locatie Speltincx in Gentbrugge waar in de polyvalente zaal de werken werden tentoongesteld voor het publiek. Ik dank in de eerste plaats de heer Centrumleider Sven Claeys die voornoemde ruimte ter mijner beschikking heeft gesteld. Van harte dank Sven ! Verder dank ik uiteraard Robert Dhondt (Herzele) voor zijn onvoor- waardelijke steun bij dit gebeuren. Ik ben bang er te vergeten te vernoemen maar ook aan veel andere personen een speciale dank voor hun hulp. Robert Dhondt is tevens de man die steeds de layout verzorgt voor deze en alle vorige albums. Uitmuntend en professioneel gedaan. Gelet op mijn gevorderde leeftijd geef ik thans de fakkel door aan cursiste Christiane Librecht die vooral bekendheid verwierf met de floraonderwerpen en meer bepaald met het aquarelleren van bloemen in de stijl van Marjolein Bastin. Ik blijf evenwel in de groep zoveel mogelijk aquarellen maken want een passie voor iets laat je zomaar niet vallen (ongeveer 1200 werkjes in die 20 jaar) Nogmaals dank aan iedereen die aan dit evenement zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot het welslagen ervan. Dikke merci ! Liefs van Marcel .