verslag algemene ledenvergadering van 23 januari 2024

Beste leden van de Koninklijke Vereniging Kunst In Vrije Tijd, van harte welkom.Onze voorzitter kon niet aanwezig zijn wegens ziekte. Ja beste vrienden, KIVT bestaat nog steeds. We zijn er toch in geslaagd om te volharden.We zien volop uit naar de toekomst. Een kort overzicht van het programma: 1- goedkeuring van het vorig verslag van 17 januari 2023. 2- Een overzicht van het financieel beleid 2023 door onze penningmeester. 3- Een terugblik van de activiteiten en dergelijke van het voorbije jaar 2023. 4- Welke activiteiten kunnen we verwachten in 2024? Een overzicht: Tentoonstelling werken vakantiewerking 2023 in brasserie "t Hol van Pluto teZwalm vanaf 27 januari 2024. -- Op dinsdag 27 februari en 23 april 2024 les van Christiane Librecht en Marcel Reynaert. -- Op zondag 14 april Vlaamse Ardennendag te Zegelsem maar dit onder voorbehoud. -- Onze jaarlijkse Sinksententoonstelling van 18 mei tot 21 mei 2024. -- De vakantiewerking tijdens de maanden juli en augustus. -- 75 jarig bestaan van onze vereniging. 5- Een woordje uitleg over onze website. 6- Varia: Uitdelen van de map aan de deelnemers vakantiawerking 2023. -- uitdelen lidkaarten.7- Onze nieuwjaarsreceptie. Mogen alle opgenoemde activiteiten doorgaan. Wij wensen jullie dit jaar veel geluk, vrij van corona, vrij van ziektes. Laten we genieten en napraten tijdens deze receptie. Een sfeeroverzicht tijdens de receptie.

Robert