Vrijdag 23 september: Opening van de tentoonstelling vakantiewerking

Alles straalde er accordeon uit. Niet alleen de opstelling van de panelen in accordeonvorm, maar ook en dat was een totale verrassing een man met als naam Marino Punk die met zijn instrument ons in beroering bracht en heel mooie nummers ten gehore bracht.

Eerst en vooral nam Carine het woord. Ze bedankte alle aanwezigen en gaf een fijn overzicht van de locaties waar er getekend en geschilderd werd tijdens de vakantiewerking dit jaar.

Nadien speelde Marino Punk 2 heel mooie nummers. Hij kreeg hiervoor een welverdiend applaus want wat hij liet horen was ten zeerste genietbaar.

Daarna nam Mevrouw Schepen van Cultuur in Zottegem Sandra De Roeck het woord. Mevrouw de Schepen loofde KIVT Zottegem, onder meer de vergelijking met het beroemde werk van Manet ‘Déjeuner sur l’herbe’. KIVT brengt de kunst naar de gewone man. Het resultaat is veel meer dan het kunstwerk die via de natuurlijke omgeving is tot stand gekomen. Nadien konden we opnieuw luisteren naar een paar mooie nummers van Marino Punk.

Vervolgens kwam de heer Jan Martens Schepen in Oosterzele aan het woord. In zijn betoog werd Maaike spreekwoordelijk in de bloemen gezet nu zij heeft gezorgd voor al die mooie te tekenen en te schilderen locaties. Ludiek was ook te vernemen dat de Balegemnaars als haringfretters door het leven gaan. Balegem heeft 2 treinstations maar Oosterzele heeft er eveneens twee. Leuk was ook te horen dat in feite Oosterzele een kattenluikje zou zijn maar zeker geen poort tot de Vlaamse Ardennen, iets dat door de volgende spreker volledig werd beaamd. Terug tijd voor een paar heel mooie nummer van Marino Punk.

De heer Diependaele, Fractievoorzitter en Parlementslid kwam ons ook met een bezoekje vereren. De heer Burgemeester Jenne de Potter nam als laatste spreker het woord en prees KIVT Zottegem voor hun initiatief m.b.t. de vakantiewerking - 24 jaar op rij is niet niets. Hij schetste zeer goed het karakter van de vereniging. Kunstenaars en gelijkgestemden die willen bijleren en hun passie en visie met elkaar willen delen. De Koninklijke Vereniging Kunst in Vrije Tijd Zottegem bestaat 67 jaar en dat is een warme gedachte. De tentoonstelling werd vervolgens door de heer Burgemeester voor geopend verklaard.

Iedereen daar aanwezig werd vergast op zeer lekkere en genietbare drankjes en hapjes. Er werd duchtig van gedachten gewisseld m.b.t. de tentoongestelde werken. We hebben zeer veel positieve geluiden gehoord over het aangebodene.

Inmiddels deelde Carine aan alle mensen die effectief deelnamen aan de vakantiewerking een map met een kopie van hun tekeningen uit. Iets dat door iedereen zeer werd gewaardeerd.

De hapjes en drankjes bleven komen en we mogen echt stellen dat iedereen met een fijn en gelukkig gevoel huiswaarts keerde. De tentoonstelling was verder te bezichtigen de volgende dagen zaterdag en zondag.

Alles bij mekaar genomen een zeer geslaagd evenement die we jaarlijks verder zullen herhalen. We danken de prominenten voornoemd en Carine, Maaike, Rita en Robert voor hun belangeloze inzet en puike organisatie.

Marcel Reynaert