Zaterdag 3 - dinsdag 6 juni 2017: Sinksententoonstelling

In haar openingsspeech heette Carine Gillis Iedereen van harte welkom. Zij citeerde de vroegere minister van kunstonderwijs over het belang van kunst en cultuur in onze sterk evoluerende maatschappij. De minister stelde daarin dat kunst verandert. Kunstenaars brengen vernieuwing en verandering in een samenleving. Kunst doet discussies op een positieve manier maar soms in alle hevigheid oplaaien , maar kunst bezit ook het vermogen om mensen te verenigen en samen schoonheid te laten ervaren. Verandering blijkt bij K.I.V.T. daar er onder begeleiding van Paul Hellebosch monotypes zijn gemaakt. Een techniek die in de vereniging nog niet werd toegepast in groepsverband. Verder wordt er door Marcel Reynaert 4 lessen in verschillende technieken gegeven: Lavis, sepia, Delfts blauw en werken met grafiet aquarel. De leden van K.I.V.T. hebben gezorgd voor een grote verscheidenheid van werken in thema, techniek, kleur of geen kleur, modern of klassiek, abstract of realistisch, schilderijen, tekeningen, keramiek, houtsnijwerk, Tiffany en andere disciplines.

Het muzikale gedeelte werd verzorgd door Gwyneth Van Boegeld, die al meerder keren een opening van K.I.V.T. opgeluisterd heeft. Zij heeft een opleiding gevolgd aan de academie van podium kunsten te Londen en volgde ook een stemtraining te Gent. Ze zal tevens te zien zijn in de musical “Egmont” als de jonge Sabina.

Verder verwees Carine ook nog naar de vakantiewerking die dit jaar 25 jaar bestaat. Ook voor 2018 zijn er plannen om het jaar van Egmont te vieren.

De Schepen van cultuur Sandra De Roeck wees ons nogmaals op de werking van Kunst In Vrije Tijd gezien in het licht van de maatschappelijke veranderingen. Ruim 69 jaar geleden vond K.I.V.T. het spreekwoordelijke gat in de markt door kunstbeoefening te propageren vanuit de basis. De vereniging zette haar leden aan om met die kunstvorm te experimenteren die hen het beste lag. Kunst beoefenen doen we om er in de eerste plaats plezier aan te beleven. Tevens biedt het ons ook de kans om onze eigen talenten te ontdekken en te groeien. Eens we onze grenzen kennen, kunnen we ze verleggen. Creatief zijn in een groep kan onszelf en ons wereldbeeld mee helpen kneden. Het maakt van ons sterkere en weerbaardere mensen. Allicht schuilt hierin de kracht van K.I.V.T.. Ze wenste ons van harte proficiat en sprak de hoop uit nog jarenlang te kunnen genieten van onze tentoonstelling op de Sinksenfoor.

Tot slot richtte de burgemeester Jenne De Potter het woord tot ons. Hij wees ons op de traditie van reeds meer dan een halve eeuw expositie van K.I.V.T. tijdens het Sinksenweekend. Hij wees ons ook op het briljanten jubileum volgend jaar. K.I.V.T. is door de jaren heen gegroeid tot een warme vereniging waar mensen graag samenkomen. Hij wilde ons dan ook danken voor het steentje dat we bijdragen om van ons geliefd Zottegem de warme stad te maken die ze is. Met genoegen opende hij dan ook officieel de tentoonstelling voor geopend.

Tot slot werd door Marc Van Mossevelde zijn schilderij overhandigd aan Lucien Sergeant Dat hij gewonnen had op de tombola van ons eetfestijn.

Carine nodigde ons vervolgens uit tot de verzorgde receptie aangeboden door K.I.V.T..