Sinksententoonstelling van 4 tot 7 juni 2022

Wat een jaarlijks hoogtepunt van onze vereniging is, is wel onze Sinksententoonstelling in het kasteel van Egmont te Zottegem. Er waren heel wat voorbereidingen en afspraken nodig om tot een mooie tentoonstelling te komen. Op vrijdag 3 juni was het verzamelen geblazen om 9u om onze werken op te hangen. Er waren zo'n 48 werken te bewonderen plus de verschillende kaders waarin de werken werden tentoongesteld die tijdens de verschillende dinsdagavondlessen tekenen werden gerealiseerd onder leiding van onze leraar dhr. Paul Hellebosch. Op zaterdag 4 juni was het dan zover. De vernissage en de officiele opening van de tentoonstelling. Om 16u had ik een afspraak met de muzikanten voor een korte bespreking met Bart, hoe we het gingen aanpakken. Terwijl zij hun materiaal naar boven brachten, heb ik met de zoon en kleinzoon de zaal tip top in orde gebracht en ook op de boekenzolder samen met Marc de tafels opzij geschoven, om op de zolder meer ruimte te creëren. Ook de drank in de frigo geplaatst om te koelen.

Terwijl we ons bekommerden over de zaal waren de vrouwen druk in de weer om de broodjes klaar te maken. Bedankt Marie-Jeanne;Marie-Christine;Rita en schoondochter Sandra.Ondertussen de muzikanten verzorgd met drank, want die stonden in het zweet val al dat materiaal naar boven te brengen.

Om 17u30 is Minister Herman De Croo geariveerd en heb hem begeleid tijdens een rondleiding.

Om 18u zijn de eerste mensen beginnen plaats te nemen in de Ridderzaal, en vrij snel waren de stoelen bijna allemaal bezet. Ondertussen was ook de burgemeester aangekomen en ze nam plaats vooraan.

Iedereen was aanwezig en kon de vernissage van start gaan. Rudy ,onze voorzitter nam het woord en verwelkomde van harte de vele aanwezigen. Na zijn speech was het de beurt aan onze drie muzikanten onder leiding van Bart om ons enkele melodieën te gehore te brengen. Na dit muzikaal intermezzo gaf onze voorzitter het woord aan Minister Herman De Croo. Hij deed dat voortreffelijk.Een kleine attentie als bedanking werd hem overhandigd door Mevr. Marie-Christine Van Caeneghem. Nu terug even luisteren naar onze muzikanten.

Na dit muzikaal optreden werd dhr. Paul Hellebosch in de bloemetjes gezet met een dankwoordje voor zijn wekelijkse inzet tijdens de dinsdagavondlessen.Hij kreeg eveneens een kleine attentie als bedanking.

Vervolgens gaf onze voorzitter het woord aan dhr. Marcel Reynaert die met een prachtige speech de werking van KIVT in de praktijk belichtte.Ook hij kreeg een kleine attentie als bedanking.Ons muzikaal trio brachten terug enkele mooie melodieën ten gehore.

Nu was het de beurt aan de burgemeester die een mooie speech bracht en de tentoonstelling officieel opende. Zij kreeg bloemen uit de hand van Marie-Christine. Na het muzikaal optreden nodigde onze voorzitter de vele aanwezigen uit voor een hapje en een drankje

Veel mooie reacties gekregen, ook over het niveau. De muzikanten waren erg tevreden en wij ook met uitzondering de vermoeidheid van steeds die trappen op en af te moeten doen. Maar over gans de lijn geslaagd. Op zondag, maandag en dinsdag konden geinteresseerde personen de tentoonstelling bezoeken. Op dinsdag 7 juni om 13u werd de tentoonstelling beëindigd.

Onze dank gaat uit naar al degenen die hun steentje hebben bijgedragen voor het welslagen van deze tentoonstelling. De leden, de helpers, de wachters enz... Eveneens van harte dank aan Minister Herman De Croo,aan de burgemeester van Zottegem,aan dhr. Paul Hellebosch, dhr. Marcel Reynaert en aan onze muzikanten.

Rudy

Hieronder enkele foto's

Rudy