Dinsdag 10 januari: Nieuwjaarsreceptie

Zoals de traditie het wil werd er verzamelen geblazen om op dinsdag 10 januari 2017 aanwezig te zijn op de Jaarlijkse ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie om 19u. Rond 16u was men al druk bezig met het klaarzetten van de tafels en werden de heerlijke hapjes klaargemaakt. Het was snel 18u30 toen de eerste leden toekwamen. Er waren zo’n 37 leden aanwezig.

Om 19u kon men starten met de vergadering. Er werd op een glas getikt om de aandacht te trekken. Carine opende de vergadering. Ze heette allen welkom. Ze gaf een overzicht van de vele activiteiten die tijdens het voorbije jaar werden uitgevoerd. Vervolgens werden de komende activiteiten voor 2017 medegedeeld.

Daarna volgde het kasverslag. Een paar vragen over het kasverslag werd deskundig beantwoord door Carine. De boeken lagen ter inzage. Vervolgens werd er een nieuw bestuurslid voorgesteld, nl Andy Vander Heyden. De leden konden hun stem uitbrengen door op een briefje ja of neen aan te kruisen. Na de telling werden er 32 ja-stemmen , 3 neen-stemmen en 1 onthouding geteld. Andy werd door de meerderheid aanvaard als nieuw bestuurslid. Welkom Andy in onze bestuur.

Nu was het de tijd voor een lekker wijntje en de lekkere klaargemaakte hapjes. Door een anonieme schenker werden er een zestal flessen wijn geserveerd uit 1993. Van harte bedankt aan de gulle schenker en allen die hebben meegeholpen voor het welslagen van deze vergadering en receptie.

Beste leden, in april is het ons jaarlijks eetfestijn. Bedankt alvast voor jullie inzet om zoveel mogelijk kaarten te verkopen. Het is trouwens ook een manier om onze vereniging te leren kennen en te ondersteunen. Neem ook actief deel aan de vele activiteiten die gepland zijn. Onze vereniging laten groeien en bloeien is onze wens!

Robert