Dinsdag 17 februari 2015: SURPRISE

Enkele bestuursleden hadden een fenomenaal idee om tijdens de krokusvakantie voor een verrassing te zorgen voor diegene die op de wekelijkse atelierwerking regelmatig aanwezig zijn. 

Rond 19u verscheen in het werklokaal een man met schilderskoffertjes, nl. een karikaturist uit Ronse, dit was niemand minder dan Hubert De Doncker. 

Carine had vooraf van iedereen een foto gemaakt en hem doorgestuurd, zodat hij thuis al de grondlijnen kon op papier zetten. Een avond was te weinig om van zo velen een karikatuur te maken, zodat hij zich verplicht voelde er nog een paar dinsdagen aan toe te voegen, hetgeen hij trouwens zelf voorstelde en met veel plezier deed. 

Zij werken zijn uiterst professioneel en verzorgd. Hij heeft al heel wat gepresteerd. Hubert heeft vorige maand nog de 2de prijs behaald met zijn karikaturen in het OKRA Magazine. Hij heeft opleiding Grafiek gevolgd en gaf les in de artistieke wereld. 

Ondertussen is Hubert voor ons niet alleen de getalenteerde karikaturist, maar ook een vriend die zich bij KIVT thuis voelt.

Hubert, dank voor je inzet en we verwachten je ter gelegenheid van onze vakantiewerking.

Rita Podevijn