Dinsdag 22 maart: Crea paasstuk

Opnieuw kon gerekend worden op talrijke aanwezigen. Doch ontbraken er spijtig genoeg enkele trouwe deelneemsters gezien deze mensen werkzaam zijn in Brussel en door de terreuraanslag die gepleegd werd door IS niet tijdig aanwezig konden zijn wegens het stilleggen van het treinverkeer.

Carine startte met het maken van paaseischelpen in gips. De deelnemers, dokters is spe, probeerden zo goed mogelijk met gips te werken om Carine haar voorbeelden na te bootsen. Daarna was het de beurt aan Rita D. en Leona om hen te tonen hoe ze de bloemstukjes konden maken.

Ondertussen was Rita P. druk in de weer om ons te voorzien van lekkere koffie en drank.

Uiteindelijk bereikten de deelnemers een mooi resultaat. Iedereen keerde tevreden naar huis om het bekomen werk een mooie plaats te geven voor het komend Paasweekend.

Rita D.