Maart en apil 2015: aquarelcursus

De cursus aquarel die in samenwerking met Kunstwerkt georganiseerd werd was een groot succes. Niet minder dan 18 leden schreven zich in voor deze lessen. Maaike zorgde ervoor dat, wie het wou, materiaal kon kopen aan een zeer voordelig tarief. KIVT zelf zorgde voor gratis papier en maskeervloeistof. Vooraf werden de werken die we zouden maken afgeprint en aan de ingeschrevenen in zwart/wit en kleur gegeven. Zo kon ieder vooraf de tekening maken zodat we onmiddellijk konden beginnen.

Guy, de leraar gaf eerst wat kleurenleer, waarna hij toonde hoe we ons eerste werkje moesten beginnen. De zwarte kat was al direct een moeilijke opdracht omdat we geen zwart mochten gebruiken. Bij de meesten lukte het goed. De volgende week werd er verder gewerkt aan de kat en de laatste week was het een hele klus om het landschap op papier te krijgen. Voor de klaproos was geen tijd meer, maar wie wou kon enkele weken later een extra les krijgen waar werd uitgelegd hoe ook dit een meesterwerkje kon worden.

We danken dan ook Guy voor deze 4 lessen en hopen hem volgend jaar terug te kunnen vragen voor een vervolg. Ondertussen kan er geoefend worden