tentoonstelling vakantiewerking 2022

Rudy Pollez, onze voorzitter heette iedereen welkom bij deze opening van het resultaat van de vakantiewerking 2022. Het was dit jaar de dertigste keer. Naast het opgekomen publiek was ook aanwezig dhr. ereschepen van de stad Zottegem en voorzitter gemeenteraad Paul Lievens die deze tentoonstelling voor open zal verklaren. Deze tentoonstelling kwam er niet zo maar zonder slag of stoot. Er waren heel wat problemen om al het materiaal hier te krijgen zei Rudy. Maar zonder twee personen zou deze tentoonstelling niet hebben kunnen doorgaan. Het waren dhr. Chris (zoon van Rudy) en onze secretaris Robert. Hij bedankte hen van harte en beloonde hen met een fles wijn. Applaus volgde. Na zijn betoog gaf hij vervolgens het woord aan de secretaris

Robert schetste wat de vakantiewerking eigenlijk is. Gewoon gezegd schilderen en tekenen in de vrije natuur en dit onder de leiding van twee monitoren met name dhr. Paul Hellebosch en dhr. Marcel Reynaert. Men kan zeggen dat dit een goede leerschool is. Maar ook tijdens de dinsdagavonden in ons werklokaal kan men ook veel bijleren en dit ook onder leiding van onze mentor dhr. Paul Hellebosch. Ook tijdens deze tentoonstelling zijn enkele werken te zien, die tijdens de dinsdagavonden zijn gemaakt. Robert dankte hen van harte en beloonde hen eveneens met een kleine attentie.

Tijdens de vrijetijdsmarkt te Zottegem waar ook KIVT vertegenwoordigd was als deelnemer, kon men er een mooi olieverfschilderij winnen geschonken door onze voorzitter. Mvr.Devenijns was de gelukkige winares van dit schilderij. Ze was eveneens aanwezig op de vernissage en kon haar schilderij in ontvangst nemen. Een foto werd gemaakt.Applaus volgde. Vervolgens gaf Robert nu het woord aan dhr. ereschepen Paul Lievens.

Hij beschreef enkele gekende kunstenaars zoals een Monet en een Verstraeten hoe zij te werk gingen om mooie werken te maken. Ook zij trokken de vrije natuur in om er inspiratie op te doen om hun werken te kunnen realiseren. Paul vergeleek ook KIVT daarmee want ook zij trokken de vrije natuur in om hetgeen zij zagen al schilderend en tekenend op papier te zetten. Op het einde van zijn betoog verklaarde hij deze tentoonstelling voor geopend. Applaus volgde.

Vervolgens nam Robert terug het woord. Hij nodigde alle leden die een zwart wit werkje hadden afgegeven voor in de map, om naar voor te komen bij naamafroeping. Daar kregen ze elk hun map overhandigd. Een groepsfoto werd er gemaakt. Applaus volgde.

Als slot bedankte Robert iedereen voor hun medewerking voor het welslagen van deze tentoonstelling. Vervolgens nodigde Robert iedereen uit voor de receptie aangeboden door KIVT. Een hapje en een drankje. De aanwezigen gaven uiting van bewondering voor KIVT. Bewondering voor de deelnemers voor hun inzet, hun creativiteit en zo veel meer. Er waren zo'n 30 werken te bewonderen in verschillende diciplines.

Hieronder enkele foto's van de vernissage van deze tentoonstelling vakantiewerking 2022.

Robert