Dinsdag 17 januari 2023: Jaarlijkse ledenvergadering

Verslag algemene vergadering 17 januari 2023

1. DE VOORZITTER AAN HET WOORD: Geachte leden van de koninklijke vereniging KIVT. Mag ik jullie van harte welkom heten op deze jaarlijkse ledenvergadering. Globaal gezien was ik tevreden van het voorbije jaar. De laatste maanden waren er wat trubbels. Terwijl iedereen aan het feesten was, heb ik enkele voetstappen gezet om tijdens het komende jaar KIVT terug wat te doen groeien. Ik zal proberen om tijdens enkele nieuwe evenementen nieuwe leden te kunnen aannemen. Het is moeilijk, de ene heeft talent en de andere niet. Daarom is er een verreiste dat volwassenen tegen volwassenen blijk geven om een goede samenwerking te vormen en te streven naar goede werken en om naar kwaliteit te gaan. De Sinksententoonstelling was zeer geslaagd. Het deed me echt plezier om dat van bepaalde mensen te horen. Ook dit jaar zullen we bepaalde dingen doen. Ik als herder, wil ik mijn schaapjes goed verzorgen, maar mijn schaapjes moeten met mij mee willen en dan kunnen we zeer ver geraken. Ik zal proberen de goede voeding te geven en zal ik me inzetten dat KIVT terug een eerbare naam krijgt. We hebben heel wat meegemaakt de laatste tijd. We hadden corona gehad, en nog heel wat andere problemen. Als kunstenaar en dat mag ik zeggen hebben we de plicht en moeten we de mensen tonen wat het probleem is. Nogmaals bedankt

2. GOEDKEURING VERSLAG: van de ledenvergadering van 22 februari 2022 Vraag: Zijn er opmerkingen. Blijkbaar geen opmerkingen. Mogen we stellen dat dit verslag mag goedgekeurd worden? . Dit verslag werd goedgekeurd.

3. EEN TERUGBLIK VAN HET VOORBIJE JAAR 2022: Iedere dinsdagavond tekenen en schilderen onder leiding van onze leraar Dhr. Paul Hellebosch. Verschillende thema's en onderwerpen kwamen aan bod. Op dinsdag 29 maart bestuursvergadering. - Op dinsdag 26 april bestuursvergadering. - Op maandag 10 mei les van Dhr. Marcel Reynaert.- Op dinsdag 17 mei bestuursvergadering. - Vanaf 3 juni tot 7 juni onze jaarlijkse Sinksententoonstelling in het Egmont kasteel te Zottegem. De bezoekers konden zo'n 62 werken bewonderen. - Op dinsdag 21 juni bestuursvergadering. - Tijdens de maande juli en augustus hadden we onze vakantiewerking. Er werden een 5 tal locaties uitgekozen waaronder onze daguitstap te St. Lievens Esse. - Op zaterdag 20 augustus bestuursvergadering. - Op dinsdag onze taptoe in ons werklokaal. - Op dinsdag 13 september bestuursvergadering. - Op zondag 18 september vrijetijdsmarkt te Zottegem. - Op dinsdag 27 september terug les van Dhr. Marcel Reynaertr. - Op dinsdag 4 oktober bestuursvergadereing. - Op maandag 17 oktober onze St. Lucasviering in zaal "De Linde" te Erwetegem. Lekker eten en drinken en onze gratis tombola niet te vergeten. - Van 28 tot 30 oktober onze tentoonstelling vakantiewerking in het O.C. te Velzeke in zaal Jan De Lichte met receptie. - Op woensdag 23 november bestuursvergadering. - Er werden ook een 3 tal boekjes 't atelier uitgegeven met zeer interessante onderwerpen. De eerste uitgave was op 15 april - de tweede op 15 augustus en de derde op 15 december. Dus zoals ge ziet is er heel wat werk verzet in het voorbije jaar.

4. HET VOLGENDE AGENDAPUNT IS HET FINANCIEEL VERSLAG EN KASTOESTAND: Zie statuten paragraaf 10/13 waar staat dat de financiele middelen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering medegedeeld moeten worden. Wat waren de uitgaven? de inkomsten? wat is de kastoestand? inzage in de boeken. Daarvoor gaf ik het woord aan onze penningmeester Marc Van Wymersch waar we veel aan hebben. Samengevat is de kastoestand en de lopende rekening positief en de spaarrekening eveneens nog steeds positief.Tijdens het voorbije jaar is er zo'n 600€ meer uitgegeven. Rudy terug aan het woord. Om de kosten wat te verminderen zullen we dit op een andere manier moeten doen. Er was verleden jaar terug geen eetfestijn. Nochtans hadden we een redelijke goede conditie met de uitbater en de traiteur. Er moesten kaarten verkocht worden. Maar de mensen die zouden helpen, dat gaat niet met een 3 tal mensen maar zonder personeel. Kaarten verkopen kan niet alleen gedaan worden door het bestuur. Misschien in de latere toekomst als we meer leden kunnen aanwerven.

5. GEPLANDE ACTIVITEITEN 2023: Het volgende agendapunt is een overzicht van de geplande activiteiten in 2023.

Boekjes 't atelier: Er zullen dit jaar terug 3 boekjes in kleur worden uitgegeven. Het eerste op 15 april, het tweede op 15 augustus en het derde op 15 december.

Nu wat betreft onze jaarlijkse Sinksententoonstelling. Het kasteel staat in de steigers. Wat nu? Heb mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb een afspraak gemaakt met de burgemeester Evelin De Both. We hadden een goede coversatie, er zou geen probleem zijn om de tentoonstelling te organiseren. Voorstel van Eveline was in het O.C. te Velzeke. Onlangs hadden we daar onze tentoonstelling vakantiewerking gehad, de tentoonstelling daar in Velzeke was een mooie tentoonstelling, maar hadden daar geen kat gezien. Een tweede voorstel was de galerij in de academie. Waw! maar na drie dagen belde de directeur van de academie dat dit niet kon doorgaan, alles was al bezet. Een andere keuze is het stadhuis of de katholieke kring. De keuze is voorlopig het stadhuis. Tentoonstellen tijdens de Sinksenkermis. Volgens enkele leden is het stadhuis moeilijk toegankelijk. Aantal werken denk ik aan twee of zelfs één werk per deelnemer. We zullen wel zien.

Ook hebben we deelgenomen aan de vrijetijdsmarkt te Zottegem. Hadden zelfs een mooi werk verloot, doch weinig interesse. Het zou beter zijn te tekenen of te schilderen in de omgeving. Misschien zal er dan meer interesse zijn.

Van de vakantiewerking, daar heb ik veel van genoten. Vooral in Dikkele was dit een fantastische dag. Toch waren er enkele problemen. De meeste café's waren op dinsdag gesloten. Daarom werd de vraag gesteld of het niet beter zou zijn dat we de vakantiewerking laten doorgaan op een donderdag en wel van 14 uur tot 17 uur. Iedereen was akkoord. Op de laatste dag, dus op 24 augustus zouden we als afsluiter van de vakantiewerking samen iets gaan consumeren en dit ter vervanging van onze taptoe. Iedereen was akkoord. De kosten voor deelname vakantiewerking blijven hetzelfde nml. 25€. Op het einde van de eerste dag is de tractatie op kosten van onze vereniging. Van zodra de locaties bekend zijn zal ik ze zo vlug mogelijk aan de leden laten weten. De datums zijn donderdag 6 en donderdag 20 juli en de donderdag 10 en 17 en 24 augustus 2023

Lucasviering mag doorgaan maar niet op een maandag. Een alternatief is mogelijk gaan eten in een chinees restaurant. Is goedkoper. We zullen dat nog bespreken.

Betreft onze leraar Paul. Heb Paul tot driemaal toe een mail gestuurd voor een persoonlijk gesprek tenzij bij mij thuis, of bij hem thuis of ergens anders. Spijtig genoeg heeft hij niet op mijn mails gereageerd. Maar dan tot de constatatie komen dat hij niet meer kan komen. Hij heeft ons gewoon laten vallen. Nochtans had ik hem nodig voor mijn twee volgende projecten. Een vraag werd gesteld of we de draad willen opnemen zonder Paul. Iedereen was akkoord.

WELKE ZIJN NU DIE TWEE PROJECTEN WAARVAN SPRAKE:

1) We zullen deelnemen op 16 april 2023 tekenen of schilderen in open lucht op het domein van het kasteel van Lilare te St. Maria Oudenhove en dit van 11 uur tot 17 uur. Dit is ook een stapje vooruit zetten. We moeten toch naar buiten komen.

2) Via Dhr.Johan Tahon zullen we deelnemen aan het Van Gogh jaar. Een herinnering dat Van Goch ooit in de Geuzenhoiek en Korsele te Horebeke was geweest.We zullen allemaal een werk maken en deze werken samen één groot werk maken. De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn in het park van Breivelde. De datum voor deelname moet nog bevestigd worden. Vermoedelijk in mei.

Nu wat betreft het tekenen en schilderen op een dinsdagavond in ons werklokaal. Men stelt voor om 2 maal per maand de tweede en de vierde dinsdag van 14 uur tot 17 uur te schilderen Iedereen was akkoord.

6. LIDGELD EN LIDKAARTEN: Zoals al eerder vermeld was in het voorwoord in 't atelier van december 2022, is het lidgeld voor 2023 30 euro. De geldigheidsdatum van de lidkaarten van 5 jaar vervalt dus. Dit om misbruik tegen te gaan. De nieuwe lidkaarten zullen meegegeven worden tijdens de uitgave van 't atelier in april 2023. NB: de lidgelden dienen wel jaarlijks betaald te worden. Zie onze website.

7. ONZE WEBSITE: Beste leden, Wat betreft de domeinnaam KIVT.be. Carine Gillis zei via een berichtje dat de domeinnaam nog steeds op haar naam stond vermeld, en dat dit ten spoedigste moest veranderd worden. We kregen daar enkele dagen de tijd voor om dit te laten veranderen. Was niet zo eenvoudig. Heel wat telefoontjes en heel wat werk aan de winkel dus. Uiteindelijk heb ik de domeinnaam gewijzigd en staat deze op naam van de secretaris. Beste leden, onze website is terug aangepast en zal steeds up to date zijn. Hoe maken we gebruik van onze website en hoe gebruiken we hem? We gaan naar google. Daar tikken we KIVT.be in. Vervolgens naar KIVT Koninklijke vereniging Kunst In Vrije Tijd. Dan zie je 4 schilderspaletten en ons embleem. U tikt vervolgens op één van de paletten (bvb activiteiten 2023) Zo kun je zien wat onze toekomstige activiteiten zijn en nog veel meer. Voor deelname aan de activiteiten zou ik graag willen dat jullie zich inschrijven via de mail die in deze website vermeld staat per activiteit. Maak aub gebruik van deze website. Het is eenvoudig en je komt steeds bij het bestuur terecht.

8. VARIA NIEUWE LEDEN: Beste leden, mag ik zo vrij zijn Mevr. Lootens Magda als nieuwe lid te verwelkomen in onze vereniging.

9. OVERLIJDENS: Beste leden , Er werd ons medegedeeld dat ons lid Dhr. Lucien Sergeant overleden zou zijn en dit op 18 december 2022

11. NIEUWE BESTUURSLid: Zoals eerder in het voorwoord van het laatste 't atelier boekje van december 2022 kon men al opmerken dat mevr. Rita Beernaert als interim bestuurslid onze vorige bestuursvergaderingen bijwoonde. Mag ik aan julie leden van onze vereniging vragen "zijn jullie akkoord dat deze persoon definitief lid word van het bestuur" En zoals er in de statuten staat vermeld bij art.10 organisatie paragraaf 10.2 moeten de kandidaten gekozen worden door de aanwezige leden. Bij gelijkheid der stemmen is de zittende voorzitter doorslaggevend. Het nieuwe bestuurslid treedt in functie onmiddellijk na de verkiezing. zie paragraaf 10.3 en 4 Mag ik vragen aan Mevr. Rita Beernaert om haar kanditatuur als bestuurslid toe te lichten Alvast bedankt Rita Beste leden hier aanwezig nu zullen we overgaan tot een anonieme stemming. Dit houd in dat iedereen een briefje krijgt waarop "AKKOORD" of "NIET AKKOORD" vermeld staat.Daarna zal men overgaan tot telling. AKKOORD: 14 stemmen NIET AKKORD 0 stemmen Indien de meerderheid akkoord is zullen we haar van harte verwelkomen als nieuw bestuurslid van KIVT... Applaus.

13. RECEPTIE: Nu alles was gezegd en onze nieuw bestuurslid aanvaard is nodigde de Koninklijke Vereniging Kunst In Vrije Tijd allen uit op een receptie, lekkere hapjes, en verfrissende drankjes.

SLOTWOORD: Mag ik jullie leden van onze vereniging van harte bedanken voor jullie inzet jullie creactiviteit, jullie medewerking die jullie hebben gerealiseerd tijdens het voorbije jaar.

Robert (secretaris)