iets over kleur

Kleuren maken deel uit van wat het menselijk oog als licht waarneemt. Elke kleur heeft een verschillende golflengte.

Kleuren van het spectrum zijn: rood - oranje - geel - groen - blauw - paars

Indeling van de kleuren:

Hoofdkleuren ------------Samengestelde kleuren

geel (R)----------------- Oranje (R+G)

rood (G)----------------- paars (G+B)

blauw (B)---------------- groen (B+R)

Hoofdkleuren = primaire kleuren: staan op zichzelf en kunnen niet bekomen worden door een of andere menging

Samengestelde kleuren: Binaire kleuren - worden juist wel bekomen daar men ging van 2 hoofdkleuren

Complementaire of aanvullende kleuren: twee kleuren zijn complementair of aanvullend als de ene een primaire kleur is en de andere binair

De menging van de drie hoofdkleuren geeft neutraal grijs als de kleuren en even grote delen met elkaar vermengd worden

Zijn ze niet in gelijke mate vermengd, dan bekomt men een gekleurd grijs. Wanneer het rood en het geel overwegen zal men bruine tonen bekomen

Koude kleuren ---------------Warme kleuren

groen paars blauw ------------oranje rood geel

Een aantal termen

NUANCE: is een gradatie van een kleur op de grens met een ander kleur. vb: karmijnrood ligt tussen het middenrood en paars, maar is duidelijk nog geen paars

ZUIVER: is een kleur van het spectrum die niet vermengd is, noch met een complementaire kleur, noch met wit of zwart

TINT: is een kleur bekomen door menging met een andere kleur. Vb: geel en een beetje rood en een beetje groen geeft een geelokertint. rood+wit geeft een roze tint blauw + paars + wit geeft lila

TOON: heeft betrekking op de kleursterkte zoals lichte toon of donkere toon van een kleur

GAMMA: is een geheel van nuances en/of tonen van eenzelfde kleur op een regelmatige afstand van elkaar. Vb: vermiljoenrood - middenrood - karmijnrood

INTENSITEIT: is de lichtsterkte van een kleur of het licht dat een kleur terugkaatst. Zo is geel de sterkste of de lichtste van de zuivere kleuren. Twee kleuren kunnen dezelfde lichtwaarde hebben. Vb: hemelsblauw en zachtroze.